Rodzaje grzybicy paznokci

Specjaliści wyróżniają kilka postaci grzybicy paznokci, różniących się między sobą symptomami oraz przebiegiem choroby. Do najpopularniejszych należą dystalna i boczna podpaznokciowa onychomikoza, proksymalna onychomikoza podpaznokciowa, powierzchowna biała onychomikoza, onychomikoza wewnątrzpaznokciowa oraz całkowicie dystroficzna onychomikoza.

Dystalna i boczna onychomikoza podpaznokciowa jest postacią najczęstszą. Zmiany lokalizują się początkowo na zewnętrznym (dystalnym) oraz na bocznych krawędziach paznokcia, a wraz z rozwojem infekcji mogą zająć całą płytkę. Zakażeniu ulegają przede wszystkim paznokcie u stóp. Ten typ infekcji jest wywoływany przez dermatofity lub pleśnie. Niszczenie płytki paznokcia jest wynikiem działania enzymów, produkowanych przez patogeny. Grzyby przeprowadzają proces fermentacji, w wyniku którego pod płytką paznokcia tworzy się sieć kanałów, wypełnionych gazami. W efekcie płytka paznokcia zaczyna się oddzielać od łożyska, przyjmując białe lub kremowo – żółte zabarwienie. Jeżeli nie zostanie podjęte leczenie, paznokieć staje się kruchy i łamliwy, a w wyniku nadmiernego rogowacenia dochodzi do jego pogrubienia. Nieleczona dystalna i boczna onychomikoza podpaznokciowa prowadzi co całkowitej dystrofii, czyli zaniku płytki paznokcia.

Proksymalna onychomikoza podpaznokciowa jest postacią, która najczęściej atakuje paznokcie u rąk. Chorobotwórcze grzyby wnikają pod obrębek naskórkowy otaczający krawędzie paznokcia, kolonizują macierz (czyli część odpowiedzialną za wzrost i odnowę paznokcia), a następnie atakują płytkę paznokcia. Choroba może mieć postać pierwotną, wywołaną zakażeniem dermatofitami, bądź wtórną, w której dochodzi do zakażenia grzybami drożdżopodobnymi, najczęściej na skutek urazu mechanicznego paznokcia, albo u osób cierpiących na cukrzycę lub choroby autoimmunologiczne. Proksymalna onychomikoza podpaznokciowa jest bardzo często poprzedzona zapaleniem wałów paznokciowych, czyli fragmentów skóry otaczających płytkę paznokcia.

Powierzchniowa biała onychomikoza jest efektem wniknięcia grzybów do płytki paznokciowej od strony jej powierzchni. Objawy pod postacią białych plamek, które łatwo można zdrapać, są niepozorne i często przeoczane przez pacjentów.

Onychomikoza wewnątrzpaznokciowa jest wynikiem wniknięcia grzybów od strony wolnego brzegu płytki paznokciowej. Klinicznie obserwuje się nierówną powierzchnię ze złuszczaniem płytki paznokciowej, która ulega zmleczeniu.

Całkowicie dystroficzna onychomikoza jest najczęściej efektem nieleczonych innych rodzajów grzybicy paznokci – jest to postać wtórna. Postać pierwotna rozwija się u chorych cierpiących na przewlekłe infekcje skórno – śluzówkowe, wywołane przez grzyby z rodzaju Candida. Płytka paznokcia jest przebarwiona, pogrubiała z tendencją do wykruszania się. Ostatecznie zostaje całkowicie zniszczona, a jej miejsce zajmują masy rogowe. Choroba ta szczególnie szybko postępuje u chorych z niedoborami immunologicznymi.