Leczenie ogólne grzybicy paznokci

Ogromnym plusem leczenia ogólnego grzybicy paznokci jest fakt, że istnieją dwie substancje – terbinafina oraz itrakonazol – na które żaden z poznanych dotąd patogenów grzybiczych nie wykazuje oporności.

Terbinafina używana jest do leczenia zakażeń, wywołanych głównie przez dermatofity. Natomiast itrakonazol ma szersze spektrum działania, więc może być stosowany w grzybicach paznokci wywołanych przez wszystkie rodzaje grzybów. Jego dodatkową zaletę stanowi to, że jest od kilkunastu lat stosowany z powodzeniem na całym świecie, istnieje więc duża ilość danych na temat jego bezpieczeństwa, ewentualnych skutków ubocznych oraz przemian, jakim podlega w organizmie pacjenta poddawanego terapii. Itrakonazol z łatwością penetruje w głąb paznokcia oraz dość długo pozostaje w tkankach w stężeniach niezbędnych do działania terapeutycznego, dlatego może być stosowany w terapii pulsowej.

Terapia pulsowa polega na wybiórczej akumulacji leku w płytce paznokcia, co sprawia, że nie ma potrzeby przyjmowania go codziennie. Terapia pulsowa oparta jest na przyjmowaniu leku jedynie przez 7 dni każdego miesiąca, co znacznie skraca czas leczenia i redukuje uciążliwości, wynikające z codziennego przyjmowania leków. Stężenie leku, wystarczające do osiągnięcia efektu leczniczego, utrzymuje się w płytce paznokcia jeszcze przez kilka miesięcy.

Podczas kuracji doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi należy pamiętać o możliwych interakcjach z innymi, przyjmowanymi przez pacjenta lekami. Interakcje te mogą zwiększać lub zmniejszać stężenie w osoczu zarówno samych leków przeciwgrzybiczych, jak leków przewlekle przyjmowanych, co może nasilać lub osłabiać ich działanie, a tym samym nieść ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Dlatego lekarz nadzorujący terapię przeciwgrzybiczą powinien być dokładnie poinformowany o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta.

Współpraca pomiędzy pacjentem a lekarzem w trakcie leczenia grzybicy paznokci

Do jednego z najtrudniejszych zadań, stojących przed specjalistą kierującym procesem leczenia grzybicy paznokci, należy przekonanie pacjenta do konieczności długotrwałego kontynuowania terapii. Codzienne stosowanie leków przez okres sięgający nawet 40 tygodni jest trudne i łatwo w nim o chwile zwątpienia. Do przerwania terapii przyczyniać się może koszt lekarstw i brak zaufania do lekarza. W przypadku starszych osób, mających trudności z konsekwencją lub pamięcią, zaleca się wybór terapii pulsowej, jako optymalnej formy leczenia.

Należy również pamiętać o wizycie kontrolnej po zakończeniu leczenia oraz o edukacji pacjenta w zakresie profilaktyki zakażeń grzybiczych w obrębie stóp oraz paznokci.