Grzybica paznokci

Wyniki międzynarodowych badań ujawniły, że ponad 40% Polaków cierpi na grzybicę stóp, a ponad 20% na grzybicę paznokci. Ilość wykrywanych infekcji grzybiczych paznokci na świecie stale wzrasta, urastając do rangi istotnego z punktu widzenia społecznego oraz epidemiologicznego problemu.

Infekcje grzybicze są przyczyną około połowy wszystkich schorzeń atakujących paznokcie. Występują one zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, podatność na zachorowanie rośnie wraz z wiekiem pacjenta.

Trudności w leczeniu grzybicy paznokci

Pomimo szerokiego wachlarza dostępnych farmaceutyków, leczenie grzybicy paznokci często kończy się niepowodzeniem, relatywnie często obserwuje się również nawroty tej choroby. Przyczyny nieudanej kuracji mogą być wielorakie, najczęściej zalicza się do nich występujące u pacjenta wrodzone lub nabyte niedobory odporności; jednoczesne, nieleczone infekcje grzybicze w innych miejscach ciała, co zapewnia stałą obecność chorobotwórczych mikroorganizmów; słaba penetracja stosowanego leku, nie pozwalająca mu na dotarcie do strategicznych miejsc; interakcje specyfiku przeciwgrzybiczego z innymi stosowanymi przez pacjenta lekami, co obniża skuteczność działania leków stosowanych do leczenia grzybicy paznokci; oporność patogennych grzybów na wybrany rodzaj leków; zła współpraca lekarza z pacjentem.

Przyczyny grzybicy paznokci

Grzybica paznokci bardzo często bywa następstwem grzybicy stóp – choroby, na którą cierpi prawie połowa społeczeństwa. Objawy grzybicy stóp często są lekceważone, a po pomoc do lekarza pacjent zgłasza często się w chwili, gdy zmiany są już w zaawansowanym stadium. Głównym źródłem zakażenia są wilgotne przestrzenie wspólne (baseny, prysznice), jednak grzybicą paznokci można się również zarazić, używając cudzego obuwia, przyborów higienicznych lub nożyczek do paznokci. Istnieją choroby predysponujące do zwiększonej podatności na infekcje grzybicze. Zalicza się do nich cukrzycę, otyłość, immunosupresję, zaburzenia krążenia i hormonalne oraz przewlekła antybiotykoterapia, przyjmowanie glikokortykosteroidów, cytostatyków.

Należy zachować ostrożność przy obcinaniu paznokci – zbyt krótko przycięta lub uszkodzona płytka może z łatwością zostać zasiedlona przez chorobotwórcze mikroorganizmy. Istnieją również doniesienia, że lakiery i tipsy na bazie akrylu osłabiają paznokcie, które stają się łatwiejszym celem infekcji.